Zapytania ofertowe

Wyniki postępowania ofertowego nr 4/12/2016

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 4/12/2016 dotyczącego naboru na Eksperta ds. badań wytrzymałościowych i testów dynamicznych elementów zawieszenia niezależnego wraz z elementami ustroju nośnego specjalistycznej platformy o podwyższonej mobilności. Wyłoniona w toku postępowania oferta została złożona przez Pana dr Mariusza Stańco

Wyniki postępowania ofertowego nr 5/12/2016

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 5/12/2016 dotyczącego naboru na Eksperta ds. symulacji stanu wytężenia i deformacji struktury nośnej zawieszenia niezależnego platformy pojazdu specjalnego o wysokiej mobilności z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Wyłoniona w toku postępowania oferta została złożona przez Pana dr hab. Artura Iluka

Wyniki postępowania ofertowego nr 6/12/2016

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 6/12/2016 dotyczącego naboru na Konstruktora w zakresie elementów podwozi pojazdów specjalistycznych. Wyłoniona w toku postępowania oferta została złożona przez Pana Artura Głogozę.

Wyniki postępowania ofertowego nr 7/12/2016

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 7/12/2016 dotyczącego realizacji usługi badawczej dotyczącej platformy bazowej z zawieszeniem niezależnym oraz z opcją napędu hybdrydowego  dedykowanej do wieloosiowych pojazdów specjalnych o wysokiej mobilności. Wyłonione w toku postępowania oferty zostały złożone przez: Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT) z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej […] Read More

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2016

dotyczące wyboru Członka/-ów zespołu kluczowego wspomagającego zarządzanie projektem / asystenta kierownika projektu. 01_zapytanie_asystent_kierownika 01a_zal_1_wzor_formularza_ofertowego_zapytanie_od_1_do_6 01b_zal_2_umowa_warunkowa_zapytanie_1_asystent_kierownika

Zapytanie ofertowe nr 2/12/2016

dotyczące wyboru Zastępcy Kierownika B+R projektu.   02_zapytanie_zastepca_kierownika_br_projektu 01a_zal_1_wzor_formularza_ofertowego_zapytanie_od_1_do_6 02b_zal_2_umowa_warunkowa_zapytanie_2_zastepca_kierownika_br

Zapytanie ofertowe nr 3/12/2016

dotyczące wyboru Eksperta ds. projektowania i opracowania numerycznych modeli obliczeniowych struktury nośnej zawieszenia niezależnego do platformy pojazdu specjalnego wysokiej mobilności. 03_zapytanie_ekspert_ds_projektowania_i_numerycznych_obliczen 01a_zal_1_wzor_formularza_ofertowego_zapytanie_od_1_do_6 03b_zal_2_umowa_warunkowa_zapytanie_3_ekspert_ds_projektowania

Zapytanie ofertowe nr 4/12/2016

dotyczące wyboru Eksperta ds. badań wytrzymałościowych i testów dynamicznych elementów zawieszenia niezależnego wraz z elementami ustroju nośnego specjalistycznej platformy o podwyższonej mobilności. 04_zapytanie_ekspert_ds_badan_wytrzymalosciowych 01a_zal_1_wzor_formularza_ofertowego_zapytanie_od_1_do_6 04b_zal_2_umowa_warunkowa_zapytanie_4_ekspert_ds_badan_wytrzymalosciowych

Zapytanie ofertowe nr 5/12/2016

dotyczące wyboru Eksperta ds. symulacji stanu wytężenia i deformacji struktury nośnej zawieszenia niezależnego platformy pojazdu specjalnego o wysokiej mobilności z wykorzystaniem metody elementów skończonych. 05_zapytanie_ekspert_ds_badan_symulacyjnych 01a_zal_1_wzor_formularza_ofertowego_zapytanie_od_1_do_6 05b_zal_2_umowa_warunkowa_zapytanie_4_ekspert_ds_badan_symulacyjnych

Zapytanie ofertowe nr 6/12/2016

dotyczące wyboru Konstruktora/-ów w zakresie elementów podwozi pojazdów specjalistycznych. 06_zapytanie_konstruktorzy_ds_podwozi 01a_zal_1_wzor_formularza_ofertowego_zapytanie_od_1_do_6 06b_zal_2_umowa_warunkowa_konstruktorzy_podwozi