Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/0451/2017

dotyczące wynajmu aparatury badawczej na potrzeby badań MES (Metodą Elementów Skończonych) wraz z oprogramowaniem w związku z realizacją projektu nr POIR.01.01.01-00-0451/16-01 pt. „Opracowanie modułowej innowacyjnej osi napędowej wykorzystującej silniki elektryczne w kołach jezdnych” Zapytanie ofertowe oraz szczegóły z nim związane znajdują się w bazie konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1030757

Wyniki postępowania ofertowego nr 1/12/2016

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 1/12/2016 dotyczącego naboru na członka/-ów zespołu kluczowego wspomagającego zarządzanie projektem / asystenta kierownika projektu. Wyłoniona w toku postępowania oferta została złożona przez Pana Romana Musiała.

Wyniki postępowania ofertowego nr 2/12/2016

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 2/12/2016 dotyczącego naboru na zastępcę kierownika B+R projektu. Wyłoniona w toku postępowania oferta została złożona przez Pana Tomasza Wróbla.

Wyniki postępowania ofertowego nr 3/12/2016

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 3/12/2016 dotyczącego naboru na Eksperta ds. projektowania i opracowania numerycznych modeli obliczeniowych struktury nośnej zawieszenia niezależnego do platformy pojazdu specjalnego wysokiej mobilności. Wyłoniona w toku postępowania oferta została złożona przez Pana dr Artura Górskiego.

Wyniki postępowania ofertowego nr 4/12/2016

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 4/12/2016 dotyczącego naboru na Eksperta ds. badań wytrzymałościowych i testów dynamicznych elementów zawieszenia niezależnego wraz z elementami ustroju nośnego specjalistycznej platformy o podwyższonej mobilności. Wyłoniona w toku postępowania oferta została złożona przez Pana dr Mariusza Stańco

Wyniki postępowania ofertowego nr 5/12/2016

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 5/12/2016 dotyczącego naboru na Eksperta ds. symulacji stanu wytężenia i deformacji struktury nośnej zawieszenia niezależnego platformy pojazdu specjalnego o wysokiej mobilności z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Wyłoniona w toku postępowania oferta została złożona przez Pana dr hab. Artura Iluka

Wyniki postępowania ofertowego nr 6/12/2016

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 6/12/2016 dotyczącego naboru na Konstruktora w zakresie elementów podwozi pojazdów specjalistycznych. Wyłoniona w toku postępowania oferta została złożona przez Pana Artura Głogozę.

Wyniki postępowania ofertowego nr 7/12/2016

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 7/12/2016 dotyczącego realizacji usługi badawczej dotyczącej platformy bazowej z zawieszeniem niezależnym oraz z opcją napędu hybdrydowego  dedykowanej do wieloosiowych pojazdów specjalnych o wysokiej mobilności. Wyłonione w toku postępowania oferty zostały złożone przez: Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT) z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej […] Read More

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2016

dotyczące wyboru Członka/-ów zespołu kluczowego wspomagającego zarządzanie projektem / asystenta kierownika projektu. 01_zapytanie_asystent_kierownika 01a_zal_1_wzor_formularza_ofertowego_zapytanie_od_1_do_6 01b_zal_2_umowa_warunkowa_zapytanie_1_asystent_kierownika

Zapytanie ofertowe nr 2/12/2016

dotyczące wyboru Zastępcy Kierownika B+R projektu.   02_zapytanie_zastepca_kierownika_br_projektu 01a_zal_1_wzor_formularza_ofertowego_zapytanie_od_1_do_6 02b_zal_2_umowa_warunkowa_zapytanie_2_zastepca_kierownika_br