Zapytania ofertoweZapytanie ofertowe nr 1/12/2016

dotyczące wyboru Członka/-ów zespołu kluczowego wspomagającego zarządzanie projektem / asystenta kierownika projektu. 01_zapytanie_asystent_kierownika 01a_zal_1_wzor_formularza_ofertowego_zapytanie_od_1_do_6 01b_zal_2_umowa_warunkowa_zapytanie_1_asystent_kierownikaZapytanie ofertowe nr 2/12/2016

dotyczące wyboru Zastępcy Kierownika B+R projektu.   02_zapytanie_zastepca_kierownika_br_projektu 01a_zal_1_wzor_formularza_ofertowego_zapytanie_od_1_do_6 02b_zal_2_umowa_warunkowa_zapytanie_2_zastepca_kierownika_brZapytanie ofertowe nr 3/12/2016

dotyczące wyboru Eksperta ds. projektowania i opracowania numerycznych modeli obliczeniowych struktury nośnej zawieszenia niezależnego do platformy pojazdu specjalnego wysokiej mobilności. 03_zapytanie_ekspert_ds_projektowania_i_numerycznych_obliczen 01a_zal_1_wzor_formularza_ofertowego_zapytanie_od_1_do_6 03b_zal_2_umowa_warunkowa_zapytanie_3_ekspert_ds_projektowaniaZapytanie ofertowe nr 4/12/2016

dotyczące wyboru Eksperta ds. badań wytrzymałościowych i testów dynamicznych elementów zawieszenia niezależnego wraz z elementami ustroju nośnego specjalistycznej platformy o podwyższonej mobilności. 04_zapytanie_ekspert_ds_badan_wytrzymalosciowych 01a_zal_1_wzor_formularza_ofertowego_zapytanie_od_1_do_6 04b_zal_2_umowa_warunkowa_zapytanie_4_ekspert_ds_badan_wytrzymalosciowychZapytanie ofertowe nr 5/12/2016

dotyczące wyboru Eksperta ds. symulacji stanu wytężenia i deformacji struktury nośnej zawieszenia niezależnego platformy pojazdu specjalnego o wysokiej mobilności z wykorzystaniem metody elementów skończonych. 05_zapytanie_ekspert_ds_badan_symulacyjnych 01a_zal_1_wzor_formularza_ofertowego_zapytanie_od_1_do_6 05b_zal_2_umowa_warunkowa_zapytanie_4_ekspert_ds_badan_symulacyjnychZapytanie ofertowe nr 6/12/2016

dotyczące wyboru Konstruktora/-ów w zakresie elementów podwozi pojazdów specjalistycznych. 06_zapytanie_konstruktorzy_ds_podwozi 01a_zal_1_wzor_formularza_ofertowego_zapytanie_od_1_do_6 06b_zal_2_umowa_warunkowa_konstruktorzy_podwoziZapytanie ofertowe nr 7/12/2016

dotyczące wyboru Wykonawców usługi badawczej dotyczącej platformy bazowej z zawieszeniem niezależnym oraz z opcją napędu hybrydowego dedykowaną do wieloosiowych pojazdów specjalnych o wysokiej mobilności. 07_zapytanie_ofertowe_do_instytucji_skb_drive_finalna 07a_zal-nr-1-wzor-formularza-ofertowego 07b_zal-nr-2-oswiadczenie-wykonawcy 07c_zal-nr-3-oswiadczenie-o-braku-powiazan 07d_zal-nr-4-zestawienie-dorobku-oraz-potencjalu 07e_zal-nr-5-wymagany_zakres_opisowy_oferty 07f_zal-nr-6-wzor-umowy-warunkowej_finalna-1_zmieniona_aktualnaWyniki postępowania ofertowego nr 1/7/2016

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 1/7/2016 dotyczącego realizacji usługi badawczej na rzecz opracowania modułowej innowacyjnej osi napędowej wykorzystującej silniki elektryczne w kołach jezdnych. Wyłoniona w toku postępowania oferta została złożona przez podmiot: Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT) z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55.Wyniki postępowania ofertowego nr 2/7/2016

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 2/7/2016 dotyczącego naboru na Konsultanta do identyfikacji wymagań oraz założeń konstrukcyjno-eksploatacyjnych pojazdów samochodowych (autobusów) wyposażonych w innowacyjne modułowe elektryczne osie napędowe. Wyłoniona w toku postępowania oferta została złożona przez Pana prof. Eugeniusza Rusińskiego.Wyniki postępowania ofertowego nr 3/7/2016

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 3/7/2016 dotyczącego naboru na Eksperta ds. projektowania i opracowania numerycznych modeli obliczeniowych struktur nośnych i elementów zawieszeń osi wyposażonych w silniki elektryczne. Wyłoniona w toku postępowania oferta została złożona przez Pana dr Artura Górskiego.