Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 7/12/2016

dotyczące wyboru Wykonawców usługi badawczej dotyczącej platformy bazowej z zawieszeniem niezależnym oraz z opcją napędu hybrydowego dedykowaną do wieloosiowych pojazdów specjalnych o wysokiej mobilności. 07_zapytanie_ofertowe_do_instytucji_skb_drive_finalna 07a_zal-nr-1-wzor-formularza-ofertowego 07b_zal-nr-2-oswiadczenie-wykonawcy 07c_zal-nr-3-oswiadczenie-o-braku-powiazan 07d_zal-nr-4-zestawienie-dorobku-oraz-potencjalu 07e_zal-nr-5-wymagany_zakres_opisowy_oferty 07f_zal-nr-6-wzor-umowy-warunkowej_finalna-1_zmieniona_aktualna

Wyniki postępowania ofertowego nr 1/7/2016

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 1/7/2016 dotyczącego realizacji usługi badawczej na rzecz opracowania modułowej innowacyjnej osi napędowej wykorzystującej silniki elektryczne w kołach jezdnych. Wyłoniona w toku postępowania oferta została złożona przez podmiot: Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT) z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55.

Wyniki postępowania ofertowego nr 2/7/2016

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 2/7/2016 dotyczącego naboru na Konsultanta do identyfikacji wymagań oraz założeń konstrukcyjno-eksploatacyjnych pojazdów samochodowych (autobusów) wyposażonych w innowacyjne modułowe elektryczne osie napędowe. Wyłoniona w toku postępowania oferta została złożona przez Pana prof. Eugeniusza Rusińskiego.

Wyniki postępowania ofertowego nr 3/7/2016

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 3/7/2016 dotyczącego naboru na Eksperta ds. projektowania i opracowania numerycznych modeli obliczeniowych struktur nośnych i elementów zawieszeń osi wyposażonych w silniki elektryczne. Wyłoniona w toku postępowania oferta została złożona przez Pana dr Artura Górskiego.

Wyniki postępowania ofertowego nr 4/7/2016

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 4/7/2016 dotyczącego naboru na Eksperta ds. obliczeń wytrzymałościowych z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych. Wyłoniona w toku postępowania oferta została złożona przez Pana dr Damiana Derlukiewicza.

Wyniki postępowania ofertowego nr 5/7/2016

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy w ramach naboru na Eksperta ds. badań wytrzymałościowych i testów dynamicznych elementów ustroju nośnego i zawieszeń z zastosowaniem modułowej elektrycznej osi napędowej. Wyłoniona w toku postępowania oferta została złożona przez Pana dr Mariusza Stańco.

Wyniki postępowania ofertowego nr 6/7/2016

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 6/7/2016 dotyczącego naboru na członka/-ów zespołu kluczowego wspomagającego zarządzanie projektem. Wyłonione w toku postępowania oferty zostały złożone przez: Pana Tomasza Wróbla i Pana Romana Musiała.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/7/2016

dotyczące wyboru instytucji do realizacji usługi badawczej na rzecz opracowania modułowej innowacyjnej osi napędowej wykorzystującej silniki elektryczne w kołach jezdnych 01_zapytanie_ofertowe_do_instytucji_SKB_DRIVE_finalna 01a_Zał. nr 1 wzor formularza ofertowego 01b_Zał. nr 2 oświadczenie wykonawcy 01c_Zał. nr 3 oświadczenie o braku powiązań 01d_Zał. nr 4 zestawienie dorobku oraz potencjału 01e_Zał. nr 5 wymagany_zakres_opisowy_oferty 01f_Zał. nr 6 wzór umowy […] Read More

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/7/2016

dotyczące wyboru Konsultanta do identyfikacji wymagań oraz założeń konstrukcyjno-eksploatacyjnych pojazdów samochodowych (autobusów) wyposażonych w innowacyjne modułowe elektryczne  osie napędowe 02_zapytanie_ofertowe_konsultant_SKB_DRIVE_2_7_2016 zał_1_wzór_formularza_ofertowego_zapytanie_od_2_7_do_7_7_2016 zał_2_umowa_warunkowa_zapytanie_od_2_7_do_7_7_2016