Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/7/2016

dotyczące wyboru Członka/-ów zespołu kluczowego wspomagającego zarządzanie projektem 06_zapytanie_ofertowe_osoba_zarzadzająca_SKB_DRIVE_6_7_2016 zał_1_wzór_formularza_ofertowego_zapytanie_od_2_7_do_7_7_2016 zał_2_umowa_warunkowa_zapytanie_od_2_7_do_7_7_2016

Zapytanie Ofertowe nr II/FONSKB/2014 wersja 2 – wyniki

Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować o zakończeniu procedury wyboru Wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego nr II/FONSKB/2014 wersja 2 dotyczącego projektu „Kuźnia kadr Fabryki Osi Napędowych SKB”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1., Poddziałanie 8.1.1. (Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu […] Read More