Zapytania ofertoweWyniki postępowania ofertowego nr 4/7/2016

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 4/7/2016 dotyczącego naboru na Eksperta ds. obliczeń wytrzymałościowych z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych. Wyłoniona w toku postępowania oferta została złożona przez Pana dr Damiana Derlukiewicza.Wyniki postępowania ofertowego nr 5/7/2016

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy w ramach naboru na Eksperta ds. badań wytrzymałościowych i testów dynamicznych elementów ustroju nośnego i zawieszeń z zastosowaniem modułowej elektrycznej osi napędowej. Wyłoniona w toku postępowania oferta została złożona przez Pana dr Mariusza Stańco.Wyniki postępowania ofertowego nr 6/7/2016

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 6/7/2016 dotyczącego naboru na członka/-ów zespołu kluczowego wspomagającego zarządzanie projektem. Wyłonione w toku postępowania oferty zostały złożone przez: Pana Tomasza Wróbla i Pana Romana Musiała.ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/7/2016

dotyczące wyboru instytucji do realizacji usługi badawczej na rzecz opracowania modułowej innowacyjnej osi napędowej wykorzystującej silniki elektryczne w kołach jezdnych 01_zapytanie_ofertowe_do_instytucji_SKB_DRIVE_finalna 01a_Zał. nr 1 wzor formularza ofertowego 01b_Zał. nr 2 oświadczenie wykonawcy 01c_Zał. nr 3 oświadczenie o braku powiązań 01d_Zał. nr 4 zestawienie dorobku oraz potencjału 01e_Zał. nr 5 wymagany_zakres_opisowy_oferty 01f_Zał. nr 6 wzór umowy […] Read MoreZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/7/2016

dotyczące wyboru Konsultanta do identyfikacji wymagań oraz założeń konstrukcyjno-eksploatacyjnych pojazdów samochodowych (autobusów) wyposażonych w innowacyjne modułowe elektryczne  osie napędowe 02_zapytanie_ofertowe_konsultant_SKB_DRIVE_2_7_2016 zał_1_wzór_formularza_ofertowego_zapytanie_od_2_7_do_7_7_2016 zał_2_umowa_warunkowa_zapytanie_od_2_7_do_7_7_2016ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/7/2016

dotyczące wyboru Eksperta ds. projektowania i opracowania numerycznych modeli obliczeniowych struktur nośnych i elementów zawieszeń osi wyposażonych w silniki elektryczne 03_zapytanie_ofertowe_specjalista_ds_projektowania_SKB_DRIVE_3_7_2016 zał_1_wzór_formularza_ofertowego_zapytanie_od_2_7_do_7_7_2016 zał_2_umowa_warunkowa_zapytanie_od_2_7_do_7_7_2016ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/7/2016

nr 4/7/2016 dotyczące wyboru Eksperta ds. obliczeń wytrzymałościowych z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych 04_zapytanie_ofertowe_ekspert_ds_obliczen_SKB_DRIVE_4_7_2016 zał_1_wzór_formularza_ofertowego_zapytanie_od_2_7_do_7_7_2016 zał_2_umowa_warunkowa_zapytanie_od_2_7_do_7_7_2016ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/7/2016

dotyczące wyboru Eksperta ds. badań wytrzymałościowych i testów dynamicznych elementów ustroju nośnego i zawieszeń z zastosowaniem modułowej elektrycznej osi napędowej 05_zapytanie_ofertowe_ekspert_ds_testów_mech_SKB_DRIVE_5_7_2016 zał_1_wzór_formularza_ofertowego_zapytanie_od_2_7_do_7_7_2016 zał_2_umowa_warunkowa_zapytanie_od_2_7_do_7_7_2016ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/7/2016

dotyczące wyboru Członka/-ów zespołu kluczowego wspomagającego zarządzanie projektem 06_zapytanie_ofertowe_osoba_zarzadzająca_SKB_DRIVE_6_7_2016 zał_1_wzór_formularza_ofertowego_zapytanie_od_2_7_do_7_7_2016 zał_2_umowa_warunkowa_zapytanie_od_2_7_do_7_7_2016