Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować o zakończeniu procedury wyboru Wykonawcy w ramach Zapytania ofertowego nr II/FONSKB/2014 wersja 2 dotyczącego projektu „Kuźnia kadr Fabryki Osi Napędowych SKB”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1., Poddziałanie 8.1.1. (Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu […] Read More