Oferujemy płatne staże i praktyki od 2 do 6 miesięcy z możliwością zatrudnienia.

Działy:

  • Badań i Rozwoju (zespoły napędowe)
  • Technologii Odlewania (konstruktor – technolog)
  • Topialni
  • Produkcyjny wydziału Obróbki i Montażu (SKB Property)
  • Produkcyjny wydziału Odlewni
  • Jakości
  • Jakości Laboratorium
  • Utrzymania Ruchu (SKB Property)
  • Sprzedaży

Kontakt:
Agnieszka Graczyk
praktyki@skbdrivetech.pl
tel: 519 303 326

Termin składania aplikacji / CV: do 15 maja 2017