Dołącz do nas!

Kontakt:
Dział Kadr: rekrutacja@skbdrivetech.pl
tel.: 519 530 107

Informujemy, że w procesie rekrutacji będą brane pod uwagę tylko aplikacje osób spełniających wymagania oferty.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”
„Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji.”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych SKB Drive Tech SA, ul. Miła 2, 00-180 Warszawa
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej lub przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji lub do 2 lat wyznaczony przez administratora na poczet przyszłych rekrutacji.
4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
6) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w przypadku danych kontaktowych jest dobrowolne.
7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
8) Podanie danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne jednak jest niezbędne i konieczne do przeprowadzania rekrutacji . Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w rekrutacji.

Brak podpisanej klauzuli skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w rekrutacji.

Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy osób na stanowiska:

Operator wózka widłowego na odlewni
Pracownik laboratorium
Operator maszyn i urządzeń na linii formierskiej
Pracownik topialni
Pracownik formierni ręcznej
Oczyszczacz / Szlifierz odlewów
Tokarz (SKB Property)
Modelarz odlewniczy
Operator maszyn numerycznych CNC (SKB Property)

 


Operator wózka widłowego na odlewni

Miejsce pracy: Radomsko
Region: łódzkie

Zakres obowiązków:

 • Zabezpieczenie bieżącej produkcji
 • Współpraca z liderami działów
 • Dbałość o stanowisko pracy w tym odpowiedzialność za powierzone mienie, maszynę
 • Dbałość o jakość produkcji pod względem czystości i poprawności operacyjnej

Wymagania:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku minimum rok
 • Zaangażowanie i chęć rozwoju
 • Optymizm i chęć do działania
 • Sumienność i odpowiedzialność
 • Pro aktywność i umiejętność logicznego myślenia
 • Zainteresowanie pracą i rozwojem z firmą długoterminowo

Oferujemy:

 • Wdrożenie i szkolenia od podstaw
 • Pracę w organizacji z tradycjami
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu umowę o pracę
 • Zdobycie doświadczenia w międzynarodowym środowisku
 • Prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe – finansowane przez pracodawcę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie nawet 2500 netto + premie motywacyjne
 • Pracę w systemie zmianowym
 • Szkolenia zawodowe
 • Imprezy integracyjne, pikniki rodzinne
 • Udział w programie poleceń pracowniczych

PRACOWNIK LABORATORIUM

Miejsce pracy: Radomsko
Region: łódzkie

Zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie zgładów metalograficznych
 • Badania mikrostruktury
 • Przygotowanie próbek spektralnych
 • Analiza składu chemicznego
 • Utrzymanie porządku w nadzorowanym obszarze
 • Praca przy obsłudze spektrometru
 • Wprowadzanie danych do programu Hermes

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne – mile widziana Metalurgia lub pokrewne
 • Zaangażowanie i chęć rozwoju
 • Optymizm i chęć do działania
 • Sumienność i odpowiedzialność
 • Pro aktywność i umiejętność logicznego myślenia
 • Zainteresowanie pracą i rozwojem z firmą długoterminowo
 • Doświadczenie w branży odlewniczej będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • Wdrożenie i szkolenia od podstaw
 • Pracę w organizacji z tradycjami
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu umowę o pracę
 • Zdobycie doświadczenia w międzynarodowym środowisku
 • Prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe – finansowane przez pracodawcę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie nawet 2500 netto + premie motywacyjne
 • Pracę w systemie zmianowym
 • Szkolenia zawodowe
 • Imprezy integracyjne, pikniki rodzinne
 • Udział w programie poleceń pracowniczych

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ NA LINII FORMIERSKIEJ

Miejsce pracy: Radomsko
Region: łódzkie

Zakres obowiązków:

 • Nadzorowanie przebiegu procesu produkcji w tym: przygotowywanie, zasypywanie i składanie form w oparciu o informacje zawarte w technologii produkcji danej pozycji
 • Współpraca z technologiem – kontrola jakości wykonywanych form
 • Dbałość o stanowisko pracy w tym odpowiedzialność za powierzone mienie, maszynę
 • Dbałość o jakość produkcji pod względem czystości i poprawności operacyjnej

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Zaangażowanie i chęć rozwoju
 • Optymizm i chęć do działania
 • Sumienność i odpowiedzialność
 • Pro aktywność i umiejętność logicznego myślenia
 • Zainteresowanie pracą i rozwojem z firmą długoterminowo
 • Doświadczenie w branży odlewniczej będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • Wdrożenie i szkolenia od podstaw
 • Pracę w organizacji z tradycjami
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu umowę o pracę
 • Zdobycie doświadczenia w międzynarodowym środowisku
 • Prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe – finansowane przez pracodawcę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie nawet 3000 netto + premie motywacyjne
 • Pracę w systemie zmianowym (od poniedziałku do piątku)
 • Szkolenia zawodowe i językowe
 • Imprezy integracyjne, pikniki rodzinne
 • Udział w programie poleceń pracowniczych

Pracownik topialni

Miejsce pracy: Radomsko
Region: łódzkie

Zakres obowiązków:

 • Przygotowanie wsadu
 • Załadunek pieca wg. receptury wsadowej
 • Obsługa pieca indukcyjnego
 • Badanie temperatury stopów
 • Naprawy bieżące wymurówki
 • Dbanie o porządek na stanowisku pracy

Wymagania:

 • Zaangażowanie i chęć rozwoju
 • Optymizm i chęć do działania
 • Pro aktywność i umiejętność logicznego myślenia
 • Zainteresowanie pracą i rozwojem z firmą długoterminowo
 • Sumienność i odpowiedzialność
 • Doświadczenie w branży odlewniczej będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • Wdrożenie i szkolenia od podstaw
 • Pracę w organizacji z tradycjami
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu umowę o pracę
 • Prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe – finansowane przez pracodawcę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie nawet 3000 netto + premie motywacyjne
 • Pracę w systemie zmianowym (od poniedziałku do piątku)
 • Szkolenia zawodowe
 • Imprezy integracyjne, pikniki rodzinne
 • Udział w programie poleceń pracowniczych

Pracownik formierni ręcznej

Miejsce pracy: Radomsko
Region: łódzkie

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie i składanie form
 • Współpraca z technologiem – kontrola jakości wykonywanych form
 • Dbałość o stanowisko pracy w tym odpowiedzialność za powierzone mienie, maszynę
 • Dbałość o jakość produkcji pod względem czystości i poprawności operacyjnej

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie
 • Zaangażowanie
 • Optymizm i chęć do działania
 • Sumienność i odpowiedzialność
 • Zainteresowanie pracą i rozwojem z firmą długoterminowo

Oferujemy:

 • Wdrożenie i szkolenia od podstaw
 • Pracę w organizacji z tradycjami
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu umowę o pracę
 • Zdobycie doświadczenia w międzynarodowym środowisku
 • Prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe – finansowane przez pracodawcę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie od 2400 netto + premie motywacyjne
 • Pracę w systemie zmianowym (od poniedziałku do piątku)
 • Szkolenia zawodowe
 • Imprezy integracyjne, pikniki rodzinne
 • Udział w programie poleceń pracowniczych

Oczyszczacz / Szlifierz Odlewów

Miejsce pracy: Radomsko
Region: łódzkie

Zakres obowiązków:

 • Oczyszczanie zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni odlewów z masy formierskiej
 • Szlifowanie zgrubień i wypchnięć odlewów

Wymagania:

 • Wykształcenie min. podstawowe
 • Chęci do pracy
 • Sumienność i odpowiedzialność

Oferujemy:

 • Wdrożenie i szkolenia od podstaw
 • Pracę w organizacji z tradycjami
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu umowę o pracę
 • Zdobycie doświadczenia w międzynarodowym środowisku
 • Prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe – finansowane przez pracodawcę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie minimum 2600 netto + premie motywacyjne do 500 zł
 • Pracę w systemie zmianowym (od poniedziałku do piątku)
 • Szkolenia zawodowe
 • Imprezy integracyjne, pikniki rodzinne
 • Udział w programie poleceń pracowniczych

Tokarz (SKB Property)

Miejsce pracy: Radomsko
Region: łódzkie

Zakres obowiązków:

 • Praca przy obróbce metali

Wymagania:

 • Wykształcenie zawodowe w zawodzie operator obrabiarek skrawających o specjalności: tokarz
 • Doświadczenie w pracy w zawodzie tokarza
 • Chęci do pracy

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Pracę w organizacji z tradycjami
 • Zdobycie doświadczenia w międzynarodowym środowisku
 • Wynagrodzenie w zależności od doświadczenia
 • Prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe – finansowane przez pracodawcę
 • Pracę w systemie zmianowym (od poniedziałku do piątku)
 • Szkolenia zawodowe
 • Imprezy integracyjne, pikniki rodzinne
 • Udział w programie poleceń pracowniczych

Modelarz odlewniczy

Miejsce pracy: Radomsko
Region: łódzkie

Zakres obowiązków:

 • Prace stolarsko-modelarskie przy maszynach do obróbki drewna: piłą tarczową, piłą taśmową, szlifierką
 • Prace wykończeniowe i szpachlowanie, szlifowanie ręczne, malowanie elementów drewnianych
 • *Idealny kandydat z doświadczeniem w odlewnictwie

Wymagania:

 • minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z drewnem
 • znajomość rysunku technicznego
 • znajomość obróbki drewna, tworzyw sztucznych

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Pracę w organizacji z tradycjami
 • Zdobycie doświadczenia w międzynarodowym środowisku
 • Wynagrodzenie w zależności od doświadczenia
 • Prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe – finansowane przez pracodawcę
 • Pracę w systemie zmianowym (od poniedziałku do piątku)
 • Szkolenia zawodowe
 • Imprezy integracyjne, pikniki rodzinne
 • Udział w programie poleceń pracowniczych

OPERATOR MASZYN NUMERYCZNYCH CNC (SKB PROPERTY)

SKB PROPERTY SP. Z O.O. dysponując parkiem maszynowym liczącym ponad 100 maszyn CNC oferuje szeroki wachlarz obróbki mechanicznej. Realizujemy obróbkę odlewów żeliwnych, staliwnych i aluminiowych, odkuwek, blach, prętów, rur, półfabrykatów z miedzi i brązu.

Wydział Obróbki mechanicznej poszukuje pracowników na stanowisko: OPERATOR MASZYN NUMERYCZNYCH CNC

Miejsce pracy: Radomsko
Region: łódzkie

Zakres obowiązków:

 • Obsługa maszyn CNC
 • Bieżąca kontrola jakości produkowanych komponentów
 • Raportowanie ilości
 • Dbałość o stanowisko pracy w tym odpowiedzialność za powierzone mienie, maszynę
 • Dbałość o jakość produkcji pod względem czystości i poprawności operacyjnej

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w zawodzie
 • Zaangażowanie i chęć rozwoju
 • Optymizm i chęć do działania
 • Zainteresowanie pracą i rozwojem z firmą długoterminowo
 • Sumienność i odpowiedzialność
 • Znajomość obsługi przyrządów pomiarowych
 • Znajomość rysunku technicznego

Oferujemy:

 • Wdrożenie i szkolenia od podstaw
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Pracę w organizacji z tradycjami
 • Zdobycie doświadczenia w międzynarodowym środowisku
 • Wynagrodzenie w zależności od doświadczenia nawet 2800 netto
 • Prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe – finansowane przez pracodawcę
 • Pracę w systemie zmianowym (od poniedziałku do piątku)
 • Szkolenia zawodowe
 • Imprezy integracyjne, pikniki rodzinne
 • Udział w programie poleceń pracowniczych