SKB DRIVE TECH SPÓŁKA AKCYJNA

realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Tytuł projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla SKB DRIVE TECH SPÓŁKA AKCYJNA”

Nr projektu: POIR.03.04.00-14-0848/20-00

Cel projektu: uzyskanie finansowania na cele związane z działalnością obrotową przedsiębiorstwa w związku z negatywnymi skutkami epidemii COVID -19

Wartość projektu: 225 714,68 zł


SKB DRIVE TECH SPÓŁKA AKCYJNA

realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Działanie: Działania 1.2: Sektorowe programy B+R

Program sektorowy: INNOMOTO

Tytuł: „Platforma bazowa z zawieszeniem niezależnym oraz z opcją napędu hybrydowego dedykowana do wieloosiowych pojazdów specjalnych o wysokiej mobilności”

Celem projektu jest: opracowanie produktu innowacyjnego w skali światowej tj. platformy bazowej z zawieszeniem niezależnym, z opcją napędu hybrydowego, dedykowanej do wieloosiowych pojazdów specjalnych o wysokiej mobilności.

Całkowity koszt realizacji projektu: 7 050 846,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 4 917 092,95 PLN

Okres realizacji projektu: 2017 – 2020SKB DRIVE TECH SPÓŁKA AKCYJNA

realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Tytuł: „Nowoczesna, ultra cicha przekładnia tramwajowa cechująca się niską masą, wydłużonym resursem oraz zastosowaniem w pojazdach niskopodłogowych.”

Cel: Celem realizacji projektu jest opracowanie technologii wytwarzania nowego produktu – innowacyjnej przekładni tramwajowej o unikalnych cechach:
mniejszej masie i większej wytrzymałości.

Koszty kwalifikowane projektu: 1 189 610.20 zł

Dofinansowanie: 809 959.58 zł

Czas realizacji projektu: od 2017-11-01 do 2018-10-31

Poddziałanie: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 01.01.01, Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.

Umowa o dofinansowanie projektu: POIR.01.01.01-00-0573/17-00SKB DRIVE TECH SPÓŁKA AKCYJNA

realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Działanie: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”,

pt.: „Opracowanie modułowej innowacyjnej osi napędowej wykorzystującej silniki elektryczne w kołach jezdnych”

Celem projektu jest: opracowanie modułowej osi napędowej z silnikami elektrycznymi w kołach jezdnych oraz innych zintegrowanych z osią systemów.

Całkowity koszt realizacji projektu:      3.555.549,60 PLN

       Dofinansowanie projektu z UE:      2.430.281,95 PLN

        Okres realizacji projektu:      2017 – 2018SKB DRIVE TECH SPÓŁKA AKCYJNA

realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MśP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Umowa o dofinansowanie projektu: POIR.03.03.03-10-0003/17-00