W dniu 30 maja 2014 uzyskaliśmy wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych, koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 2001 ( Dz.U. z 2012 r. poz.1017 z późn. zm.)

Uzyskanie ww. koncesji jest dowodem spełnienia przez firmę wszelkich wymogów merytoryczno-technicznych w zakresie produkcji dla potrzeb wojskowości. Pozwoli też na podniesienie standardów oferowanych przez firmę produktów i przyczyni się również do rozwinięcia współpracy z innymi przedsiębiorstwami działającymi już w branży wojskowej i przemyśle obronnym.

Jako przedsiębiorstwo o szeroko przyjętej strategii rozwoju mamy na celu realizację wielu projektów w zakresie dostaw dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, a uzyskanie koncesji jest wymiernym dowodem, że jesteśmy godnym zaufania partnerem, gotowym do podjęcia najbardziej wymagających wyzwań biznesowych.