Działając na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych, zarząd spółki pod firmą SKB Drive Tech S.A. oraz zarząd spółki pod firmą SKB Property Sp. z o. o. sporządziły oraz uzgodniły niniejszy plan połączenia:

Plan polaczenia SKB DT i Property