Informujemy, że pozyskaliśmy prawo własności do marki, dokumentacji technicznej i produktów brytyjskiej firmy z branży układów przeniesienia napędu – Webster Drives Ltd.

Webster Drives funkcjonuje od 1878 roku i jest uznanym w Europie dostawcą przystawek odbioru mocy (PTO), skrzyń rozdzielczych (drop-box) oraz indywidualnie projektowanych komponentów układu napędowego (bespoke). Przejmując produkty i doświadczenie Webster Drives poszerzamy naszą ofertę dla ciężkich pojazdów kołowych, autobusów, pojazdów straży pożarnej i innych związanych z obsługą usług komunalnych.

Produkty Webster Drives stosowne są również w kołowych i gąsienicowych pojazdach wojskowych, co daje nam możliwość budowy własnych systemów napędowych dla pojazdów gąsienicowych i tym samym rozwoju naszej współpracy z przemysłem zbrojeniowym.