Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu kolejnego etapu rozwoju SKB Drive Tech S.A. W lutym br. podpisaliśmy umowę inwestycyjną z ARP Venture Sp. z o.o., dzięki czemu Spółka została dokapitalizowana 12 mln zł.
ARP Venture to spółka należąca do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., która to jako spółka Skarbu Państwa, opiera strategię na trzech równorzędnych filarach: innowacjach, restrukturyzacji i inwestycjach. Portfel spółek ARP obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji.

SKB Drive Tech S.A. dodatkowy kapitał przeznaczy na dynamiczny rozwój, w szczególności na wdrożenie szeregu innowacji w obszarze produktowym: mostów dla napędów elektrycznych, systemów zawieszenia niezależnego dla pojazdów wielkokołowych, a także mostów i systemów zawieszenia z automatycznymi układami hamowania.