W toku prowadzonego postępowania ofertowego dotyczącego: dostawę oprogramowania sterującego oraz elementów systemu sterowania ,w związku z realizacją projektu  nr POIR.01.01.01-00-0451/16-01 pt. „Opracowanie modułowej innowacyjnej osi napędowej wykorzystującej silniki elektryczne w kołach jezdnych” w ramach Działania: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wpłynęła jedna oferta.

Zamawiający wybrał ofertę firmy :

Medcom Sp. z o.o.,ul. Jutrzenki 78A, 02-230 Warszawa