W toku prowadzonego postępowania ofertowego dotyczącego: wynajmu aparatury badawczej na potrzeby badań MES (Metodą Elementów Skończonych) wraz z oprogramowaniem, w związku z realizacją projektu nr POIR.01.01.01-00-0451/16-01 pt. „Opracowanie modułowej innowacyjnej osi napędowej wykorzystującej silniki elektryczne w kołach jezdnych ” w ramach Działania: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wpłynęła jedna oferta.

Zamawiający wybrał ofertę: EC Test Systems Sp. z o.o., ul. Lublańska 34, 31-476