W toku prowadzonego postępowania ofertowego dotyczącego : dostawyprzyrządów ,w związku z realizacją projektu  nr POIR.01.01.01-00-0451/16-01 pt. „Opracowanie modułowej innowacyjnej osi napędowej wykorzystującej silniki elektryczne w kołach jezdnych”w ramach Działania: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wpłynęły dwie oferty.

Zamawiający wybrał ofertę firmy :

P.W. „Wtórmex” sp. z o.o. Sp. K. ,97-500 Radomsko, ul. Św. Rozalii 11