Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 6/7/2016 dotyczącego naboru na członka/-ów zespołu kluczowego wspomagającego zarządzanie projektem.

Wyłonione w toku postępowania oferty zostały złożone przez:
Pana Tomasza Wróbla i Pana Romana Musiała.