Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować o zakończeniu procedury wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 7/12/2016 dotyczącego realizacji usługi badawczej dotyczącej platformy bazowej z zawieszeniem niezależnym oraz z opcją napędu hybdrydowego  dedykowanej do wieloosiowych pojazdów specjalnych o wysokiej mobilności.

Wyłonione w toku postępowania oferty zostały złożone przez:

Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT) z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55 (do realizacji I części usług badawczych)

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej (WITPiS) z siedzibą w Sulejówku przy ul. Okuniewskiej 1 (do realizacji II części usług badawczych)