W toku prowadzonego postępowania ofertowego dotyczącego: dostawy silników elektrycznych – szt. 6, w związku z realizacją projektu nr POIR.01.01.01-00-0451/16-01 pt. „Opracowanie modułowej innowacyjnej osi napędowej wykorzystującej silniki elektryczne w kołach jezdnych” w ramach Działania: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wpłynęły dwie oferty.
Zamawiający wybrał ofertę: XQTech sp. z o.o., 05-092 Łomianki, ul. Krokusa 3.

WYNIKI postepowania ofertowego nr 2_0451_2017