dotyczące wynajmu aparatury badawczej na potrzeby badań MES (Metodą Elementów Skończonych) wraz z oprogramowaniem w związku z realizacją projektu nr POIR.01.01.01-00-0451/16-01 pt. „Opracowanie modułowej innowacyjnej osi napędowej wykorzystującej silniki elektryczne w kołach jezdnych”

Zapytanie ofertowe oraz szczegóły z nim związane znajdują się w bazie konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1030757