dotyczące wyboru Członka/-ów zespołu kluczowego wspomagającego zarządzanie projektem / asystenta kierownika projektu.


01_zapytanie_asystent_kierownika
01a_zal_1_wzor_formularza_ofertowego_zapytanie_od_1_do_6
01b_zal_2_umowa_warunkowa_zapytanie_1_asystent_kierownika