ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/0451/2018 w związku z realizacją projektu nr POIR.01.01.01-00-0451/16-01 pt. „Opracowanie modułowej innowacyjnej osi napędowej wykorzystującej silniki elektryczne w kołach jezdnych”

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa narzędzi, zgodnie ze specyfikacją zamówienia wymienioną w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego 14/0451/2018, na potrzeby realizacji projektu pt. „Opracowanie modułowej innowacyjnej osi napędowej wykorzystującej silniki elektryczne w kołach jezdnych”.

 

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Dostawa narzędzi – najpóźniej do dnia 20.04.2018 r.

 

 

Zapytanie ofertowe oraz szczegóły z nim związane znajdują się w bazie konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1089109