dotyczące wyboru instytucji do realizacji usługi badawczej na rzecz opracowania modułowej innowacyjnej osi napędowej wykorzystującej silniki elektryczne w kołach jezdnych


Informujemy, że dokonano zmiany zapisów zał. nr 6 do zapytania ofertowego nr 1/7/2016.

Zmiany dot. par. 6 ust. 1 oraz par. 9 ust. 3 wzoru umowy.

Pozostałe warunki zapytania pozostają bez zmian.

Z uwagi na wprowadzoną zmianę wydłuża się termin na składanie ofert do dnia 28.07.2016 r. do godz. 16.00

Poniżej znajduje się archiwalna i aktualna wersja załącznika.


01f_Zał.-nr-6-wzór-umowy-warunkowej_aktualna

01f_Zał.-nr-6-wzór-umowy-warunkowej_archiwalna