dotyczące wyboru instytucji do realizacji usługi badawczej na rzecz opracowania modułowej innowacyjnej osi napędowej wykorzystującej silniki elektryczne w kołach jezdnych


01_zapytanie_ofertowe_do_instytucji_SKB_DRIVE_finalna

01a_Zał. nr 1 wzor formularza ofertowego

01b_Zał. nr 2 oświadczenie wykonawcy

01c_Zał. nr 3 oświadczenie o braku powiązań

01d_Zał. nr 4 zestawienie dorobku oraz potencjału

01e_Zał. nr 5 wymagany_zakres_opisowy_oferty

01f_Zał. nr 6 wzór umowy warunkowej_finalna