ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/0451/2018

w związku z realizacją projektu nr POIR.01.01.01-00-0451/16-01

pt. „Opracowanie modułowej innowacyjnej osi napędowej wykorzystującej silniki elektryczne w kołach jezdnych”

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa oprogramowania sterującego oraz elementów systemu sterowania, zgodnie ze specyfikacją zamówienia wymienioną w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego 18/0451/2018, na potrzeby realizacji projektu pt. „Opracowanie modułowej innowacyjnej osi napędowej wykorzystującej silniki elektryczne w kołach jezdnych”.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Dostawa oprogramowania sterującego oraz elementów systemu sterowania – najpóźniej do dnia 31.03.2019r.

Zapytanie ofertowe oraz szczegóły z nim związane znajdują się w bazie konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1147520