dotyczące wyboru Zastępcy Kierownika B+R projektu.

 


02_zapytanie_zastepca_kierownika_br_projektu
01a_zal_1_wzor_formularza_ofertowego_zapytanie_od_1_do_6

02b_zal_2_umowa_warunkowa_zapytanie_2_zastepca_kierownika_br