dotyczące wyboru Eksperta ds. badań wytrzymałościowych i testów dynamicznych elementów zawieszenia niezależnego wraz z elementami ustroju nośnego specjalistycznej platformy o podwyższonej mobilności.


04_zapytanie_ekspert_ds_badan_wytrzymalosciowych
01a_zal_1_wzor_formularza_ofertowego_zapytanie_od_1_do_6

04b_zal_2_umowa_warunkowa_zapytanie_4_ekspert_ds_badan_wytrzymalosciowych