dotyczące wyboru Członka/-ów zespołu kluczowego wspomagającego zarządzanie projektem


06_zapytanie_ofertowe_osoba_zarzadzająca_SKB_DRIVE_6_7_2016

zał_1_wzór_formularza_ofertowego_zapytanie_od_2_7_do_7_7_2016

zał_2_umowa_warunkowa_zapytanie_od_2_7_do_7_7_2016