dotyczące wyboru Wykonawców usługi badawczej dotyczącej platformy bazowej z zawieszeniem niezależnym oraz z opcją napędu hybrydowego dedykowaną do wieloosiowych pojazdów specjalnych o wysokiej mobilności.


07_zapytanie_ofertowe_do_instytucji_skb_drive_finalna

07a_zal-nr-1-wzor-formularza-ofertowego

07b_zal-nr-2-oswiadczenie-wykonawcy

07c_zal-nr-3-oswiadczenie-o-braku-powiazan

07d_zal-nr-4-zestawienie-dorobku-oraz-potencjalu

07e_zal-nr-5-wymagany_zakres_opisowy_oferty

07f_zal-nr-6-wzor-umowy-warunkowej_finalna-1_zmieniona_aktualna