Skip to main content

Dofinansowanie

Spółka realizuje projekt:

„Opracowanie modułowej innowacyjnej osi napędowej wykorzystującej silniki elektryczne w kołach jezdnych”

Umowa o dofinansowanie Projektu nr POIR.01.01.01-00-0451/16

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.