Skip to main content

Ogłoszenie w sprawie obniżenia kapitału

10 stycznia 2024 Zarząd spółki SKB DRIVE TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (00-124 Warszawa), przy Rondzie Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000565343, REGON: 101077970, NIP: 7722393716 (dalej też: „Spółka”) informuje, że w dniu 8 stycznia 2024 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 5 […]

Ogłoszenie o umorzeniu akcji

3 stycznia 2024 Zgodnie z art. 359 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), Zarząd spółki SKB DRIVE TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (00-124 Warszawa), przy Rondzie Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000565343, REGON: 101077970, NIP: 7722393716 (dalej też: „Spółka”) […]