Zapytania ofertoweWynik postępowania nr 18/0451/2018

W toku prowadzonego postępowania ofertowego dotyczącego: dostawę oprogramowania sterującego oraz elementów systemu sterowania ,w związku z realizacją projektu  nr POIR.01.01.01-00-0451/16-01 pt. „Opracowanie modułowej innowacyjnej osi napędowej wykorzystującej silniki elektryczne w kołach jezdnych” w ramach Działania: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu […] Read MoreZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/0451/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/0451/2018 w związku z realizacją projektu nr POIR.01.01.01-00-0451/16-01 pt. „Opracowanie modułowej innowacyjnej osi napędowej wykorzystującej silniki elektryczne w kołach jezdnych” I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa oprogramowania sterującego oraz elementów systemu sterowania, zgodnie ze specyfikacją zamówienia wymienioną w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego 18/0451/2018, na potrzeby realizacji projektu pt. […] Read MoreZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/0451/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/0451/2018 w związku z realizacją projektu nr POIR.01.01.01-00-0451/16-01 pt. „Opracowanie modułowej innowacyjnej osi napędowej wykorzystującej silniki elektryczne w kołach jezdnych” I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa oprogramowania sterującego oraz elementów systemu sterowania, zgodnie ze specyfikacją zamówienia wymienioną w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego 17/0451/2018, na potrzeby realizacji projektu pt. […] Read MoreWynik postępowania ofertowego 16/0451/2018

W toku prowadzonego postępowania ofertowego dotyczącego : dostawyprzyrządów ,w związku z realizacją projektu  nr POIR.01.01.01-00-0451/16-01 pt. „Opracowanie modułowej innowacyjnej osi napędowej wykorzystującej silniki elektryczne w kołach jezdnych”w ramach Działania: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wpłynęły dwie oferty. […] Read MoreWynik postępowania ofertowego 15/0451/2018

W toku prowadzonego postępowania ofertowego dotyczącego : dostawynarzędzi ,w związku z realizacją projektu  nr POIR.01.01.01-00-0451/16-01 pt. „Opracowanie modułowej innowacyjnej osi napędowej wykorzystującej silniki elektryczne w kołach jezdnych”w ramach Działania: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wpłynęły dwie oferty. […] Read MoreWynik postępowania ofertowego 14/0451/2018

W toku prowadzonego postępowania ofertowego dotyczącego : dostawynarzędzi ,w związku z realizacją projektu  nr POIR.01.01.01-00-0451/16-01 pt. „Opracowanie modułowej innowacyjnej osi napędowej wykorzystującej silniki elektryczne w kołach jezdnych”w ramach Działania: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, postępowanie nie zostało […] Read MoreZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/0451/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/0451/2018 w związku z realizacją projektu nr POIR.01.01.01-00-0451/16-01 pt. „Opracowanie modułowej innowacyjnej osi napędowej wykorzystującej silniki elektryczne w kołach jezdnych”   I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa przyrządów obróbczych, zgodnie ze specyfikacją zamówienia wymienioną w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego 16/0451/2018, na potrzeby realizacji projektu pt. „Opracowanie modułowej innowacyjnej […] Read MoreZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/0451/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/0451/2018 w związku z realizacją projektu nr POIR.01.01.01-00-0451/16-01 pt. „Opracowanie modułowej innowacyjnej osi napędowej wykorzystującej silniki elektryczne w kołach jezdnych”   I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa narzędzi – frezy obwiedniowe, zgodnie ze specyfikacją zamówienia wymienioną w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego 15/0451/2018, na potrzeby realizacji projektu pt. „Opracowanie […] Read MoreZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/0451/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/0451/2018 w związku z realizacją projektu nr POIR.01.01.01-00-0451/16-01 pt. „Opracowanie modułowej innowacyjnej osi napędowej wykorzystującej silniki elektryczne w kołach jezdnych”   I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa narzędzi, zgodnie ze specyfikacją zamówienia wymienioną w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego 14/0451/2018, na potrzeby realizacji projektu pt. „Opracowanie modułowej innowacyjnej osi […] Read MoreWYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nr 2/0451/2017

W toku prowadzonego postępowania ofertowego dotyczącego: dostawy silników elektrycznych – szt. 6, w związku z realizacją projektu nr POIR.01.01.01-00-0451/16-01 pt. „Opracowanie modułowej innowacyjnej osi napędowej wykorzystującej silniki elektryczne w kołach jezdnych” w ramach Działania: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego […] Read More